XÂY DỰNG VƯỜN THUỐC THANH NIÊN

Tết trồng cây” phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức. Huy động cộng đồng, các Chi đoàn trực thuộc và các đoàn viên thanh niên tích cực tham gia góp phần tăng cường mảng xanh đô thị, cảnh quan môi trường trên địa bàn phường thêm Xanh – Sạch – Đẹp. Thông qua đó, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kêu gọi sự tham gia của người dân, cộng đồng xã hội trong công tá xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị, trồng cây phải thường xuyên có người chịu trách nhiệm quản lý, chăm sóc bảo vệ để cây trồng phát triển tốt đảm bảo phương châm “trồng cây nào sống cây ấy”. Ngày 16 tháng 2, Đoàn phường  đã giao cho Chi đoàn Lê Văn Tám chủ trì phối hợp cùng Đồn Biên phòng Phú Lộc 248 tổ chức ra quân trồng cây thuốc nam và xây dựng Vườn cây thuốc thanh niên.