XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN DOANH NGHIỆP NGOÀI KHU VỰC NHÀ NƯỚC

Thực hiện Công văn số 117-CV/ĐTN của quận Đoàn Thanh Khê về việc “Thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước năm 2023”; Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chủ doanh nghiệp và người lao động về yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Qua buổi làm việc và thống nhất giữa Thường trực Đoàn Thanh niên phường với Lãnh đạo trường mầm non tư thục Minh Thảo về việc thành lập tổ chức đoàn Thanh niên của trường; Sáng ngày 05/3/2023, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Thanh Khê Tây đã tổ chức công bố và trao quyết định thành lập Chi đoàn Minh Thảo với số lượng 08 đoàn viên thanh niên.

Với nhiệm vụ mới được giao, hy vọng BCH Chi đoàn sẽ lãnh đạo các đoàn viên Chi đoàn thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đoàn cấp trên và duy trì sinh hoạt Chi đoàn theo đúng điều lệ Đoàn quy định. Đồng thời, động viên đoàn viên, thanh niên tích cực học tập, nâng cao trình độ, tay nghề để nâng cao vị thế, uy tín trong doanh nghiệp, nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội; bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, thanh niên, ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đoàn, Hội, hướng tới làm tốt công tác phát triển đảng viên là cán bộ quản lý, người lao động giỏi, có uy tín và thành lập Chi bộ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, góp phần tích cực vào công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Văn Nên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *