ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QS, QPĐP NĂM 2022

Chiều ngày 07/12, UBND phường Thanh Khê Tây tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ QS, QPĐP năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Là cơ quan tham mưu chính trong năm, Ban CHQS phường đã tích cực tham mưu Đảng ủy, UBND phường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao như: Tổ chức giao quân đảm bảo chỉ tiêu, đạt chất lượng; quản lý và huy động tốt nguồn DBĐV, hoàn thành 100% chỉ tiêu tập huấn, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên. Công tác xây dựng lực lượng dân quân và nhân sự tham gia Hải đội DQTT đạt chỉ tiêu đề ra; công tác huấn luyện, hội thi, hội thao đảm bảo chất lượng và đạt kết quả tốt. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, địa bàn an toàn, LLDQ từng bước được nâng cao và các hoạt động phong trào được tổ chức tốt… LLVT phường nêu cao vai trò xung kích, đi đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, cùng với các lực lượng chủ động phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai; phối hợp với các lực lượng đảm bảo ANCT – TTATXH trên địa bàn nhân các dịp lễ, tết, thời điểm tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng, Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Năm 2021 LLVT phường được quận đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, xếp vị thứ 2/10 phường. Tại hội nghị Ban CHQS quận Thanh Khê đã tặng danh hiệu ĐVTT cho 01 tập thể, 01 cá nhân; UBND phường đã khen thưởng cho 01 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ QS, QPĐP năm 2021, ngoài ra còn nhiều tập thể và cá nhân được Ban CHQS quận Thanh khê đề nghị Bộ CHQSTP và UBND quận xét khen thưởng trong đợt tổng kết của quận tới đây.

Một số nhiệm vụ trọng tâm cần chú trọng thực hiện tốt trong năm 2022 như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, quan điểm, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Chủ động phòng chống, làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động bất ngờ. Tiến hành tuyển chọn, tổ chức giao quân năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu bảo đảm chất lượng, chu đáo, an toàn; tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ sát với tình hình thực tế, đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối; triển khai thực hiện Đề án tổ chức xây dựng huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách đối với DQ giai đoạn 2021-2025. Thực hiện đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật; xây dựng vật chất hậu cần đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ./.

Tin ảnh: Trương Minh Tuấn – CHT/Ban CHQS phường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *