ỦY BAN MẶT TRẬN PHƯỜNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT CHỈ THỊ SỐ 18-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG

Chiều ngày 03/3/2023, Ủy ban MTTQVN phường Thanh Khê Tây tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 18 –CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương về “ Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội ” và Kế hoạch số 110-KH/ĐU, ngày 15/02/2023 về công tác phát triển đảng viên năm 2023.

Dự hội nghị, có ông Phạm Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQVN quận; Ông Nguyễn Tiến Sữ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; các tổ chức thành viên; Ủy viên UBMT và các Ban CTMT khu dân cư.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Ban Thường trực quán triệt và triển khai những nội dung cơ bản về công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội được nêu trong Chỉ thị 18 của Ban Bí thư. Trong đó tập trung giám sát về đạo đức, lối sống, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát các công trình, các dự án liên quan đến đời sống của người dân. Đồng thời xác định rõ không lợi dụng quyền giám sát, phản biện xã hội để gây tổn hại cho tổ chức, cá nhân… Và đây cũng là nội dung cơ bản để thực hiện hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Bên cạnh việc quán triệt Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư. Ban Thường trực còn triển khai Kế hoạch số 110 của Đảng ủy về công tác phát triển đảng viên năm 2023. Qua đó, nhằm phát hiện những quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng tạo nguồn, bồi dưỡng, giáo dục, để phát triển đảng viên mới, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng năm 2023 của Đảng bộ phường.

Thông qua hội nghị này, nhằm tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức đúng đắn, đầy đủ, sâu sắc của Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội và các tầng lớp nhân dân; về công tác giám sát, phản biện xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả về công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tại địa phương.

Hương Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *