UBMTTQVN PHƯỜNG THANH KHÊ TÂY TỔ CHỨC SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ 2019-2024

Chiều ngày 10/5/2022, Ủy ban Mặt trận TQVN phường Thanh Khê Tây tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2019 – 2024. Về dự có ông Phạm Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN quận Thanh Khê; Ông Lê Văn Cương, Quận Ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường; ông Đinh Quang Tưởng, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND; Đại diện các tổ chức thành viên, các vị Ủy viên UBMT; đại diện Cấp ủy khu dân cư và Các Ban CTMT.

Tại hội nghị, Ban Thường trực báo cáo kết quả công tác Mặt trận trong nữa nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024.Trong nữa nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, sự hướng dẫn và chỉ đạo sâu sát của BTT Mặt trận TQVN quận, sự phối hợp của UBND, các tổ chức thành viên, sự năng nổ nhiệt tình của các Ban CTMT khu dân cư đã phát huy vai trò vận động và tập hợp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua do địa phương phát động. Mặt trận đã tổ chức thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Mặt trận phường đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân, các nhà hảo tâm, các cơ quan đơn vị đóng góp ủng hộ Quỹ “ Vì người nghèo” đạt  1.024.230đ. Hỗ trợ xây mới 5 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 23 nhà với số tiền 660.000đ; hỗ trợ 14 phương tiện sinh kế: 75.000.000đ; hỗ trợ học bỗng, tiếp sức đến trường cho 73 học sinh nghèo số tiền: 98.100.000đ; hỗ trợ quà tết và hỗ trợ khó khăn đột xuất cho các hộ nghèo. Tổ chức 03 cuộc giám sát chuyên đề; 02 cuộc phản biện xã hội và nhiều buổi tuyên truyền khác. Hàng năm, Mặt trận còn phối hợp với UBND và các tổ chức thành viên tổ chức phiên chợ hàng Việt hưởng ứng cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đặc biệt là trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 bùng phát. Mặt trận phường hưởng ứng thư kêu gọi của Mặt trận thành phố về “ San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch” đã vận động được 2540 xuất quà trị giá 580.450.000, vận động được 916 phòng trọ với tổng số tiền được giảm: 1.286.010.000đ; vận động 4 tấn rau xanh trog chương trình “ Lấy xanh phủ vàng”; phối hợp Bộ chỉ huy quạn sự thành phố tổ chức phiên chợ “0 đồng” với 170 xuất quà được trao và vận động hiều nhu yếu phẩm hỗ trợ cho người dân phòng chống dịch.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Văn Cương, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Mặt trận phường trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt trong công tác An sinh xã hội, chủ động đối thoại, trao phương tiện sinh kế giúp đỡ các hộ nghèo làm ăn vươn lên thoát nghèo; công tác vận động nhân dân phòng chống dịch, vận động tiêm Vaccin, vận động nhu yếu phẩm để hỗ trợ cho người dân trong thực hiện giãn cách phòng chống dịch. Đồng thời yêu cầu BTT phát huy vai trò lãnh đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như tập trung huy động các nguồn lực để chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo tập trung hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho hộ nghèo. Nhằm hoàn thành mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2020 -2025; vận động nhân dân thực hiện các đề án lớn của quận.  Trong đó, vận động nhân dân hiến đất , tháo dỡ vật kiến trúc để nâng cấp, mở rộng kiệt 211A; 239A Dũng Sỹ Thanh Khê. Tăng cường thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở để thực sự là cầu nối tốt giữa cư tri với chính quyền. Làm tốt công tác tuyên truyền và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong quá trình tổ chức thực hiện công tác của Mặt trận; duy trì và nhân rộng các mô hình đã triển khai ở khu dân cư; chủ trì và làm tốt công tác phối hợp với UBND và các hội đoàn thể. Góp phần hoàn thành tốt chương trình phối hợp thống nhất hành động của nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ông Lê Văn Cương, Quận Ủy viên, Bí thư Đảng ủy phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Mặt trận phường đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Mặt trận nữa nhiệm kỳ 2019- 2024.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân

Nguyễn Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *