TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN

Thực hiện chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi của BCH Đoàn Phường Thanh Khê Tây; Căn cứ công văn số 279-CV/ĐTN ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Quận Đoàn Thanh Khê về việc triển khai tháng hành động quốc gia về Dân số và Hưởng ứng Ngày Dân số Việt Nam 26/12.
Chiều ngày 26/12/2019, BCH Đoàn Phường tổ chức buổi tuyên truyền “Chăm sóc sức khỏe vị thành niên và thanh niên vì tương lai hạnh phúc của tuổi trẻ” trong học sinh. Nhằm giúp các em hiểu rõ hơn về các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản vị thành niên, và biết được những nguy cơ và thách thức nào đang đặt ra đối với vị thành niên và thanh niên. Từ đó sẽ nhận thức đúng đắn về tình bạn, tình yêu để tự hình thành lối sống lành mạnh, có văn hóa ./

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *