TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG MA TÚY VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI

Thực hiện Chương trình Công tác của Ban Chấp hành Đoàn phường Thanh Khê Tây. Đoàn phường phối hợp với Công an phường tổ chức tuyên truyền phồng chống ma túy, tệ nạn xã hội và An toàn giao thông trong học sinh sinh viên, thanh thiếu nhi về tham gia sinh hoạt hè trên địa bàn phường.

Thông qua buổi tuyên truyền do Đ/c Đồng Phú Quý, Trưởng Công an phường báo cáo đã cung cấp cho các em các vấn đề cơ bản về an toàn giao thông và hiểu hơn về những kiến thức cơ bản về ma tuý: định nghĩa, cách phân loại, những loại ma tuý phổ biến trong giới trẻ hiện nay, cách nhận biết từng loại ma tuý, các biểu hiện của người sử dụng ma tuý, các triệu chứng-tác hại của ma tuý đối với bản thân người sử dụng, gia đình, xã hội cũng như cách phòng ngừa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *