TUYÊN TRUYỀN PC BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi của Đoàn phường Thanh Khê Tây. Đoàn phường đã phối hợp với UBND và các ban ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền chủ động phòng chống Bạo lực học đường. Nhằm giáo dục kiến thức cho các em thanh thiếu nhi trong chủ động phòng chống Bạo lực học đường.

.

  • – Đoàn phường –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *