TUYÊN TRUYỀN LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ VÀ CÁC VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN CHO THANH NIÊN TUỔI 17 NĂM 2022

Nhằm nắm bắt Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản có liên quan, giúp cho công dân xác định được ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, chấp hành nghiêm các quy định, trình tự, thủ tục trong thời gian sắp tới, thời gian là độ tuổi NVQS. Tối ngày 30/3/2022 Ban Chỉ huy Quân sự phường Thanh Khê Tây tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản có liên quan cho nam thanh niên tuổi 17 với hơn 100 lượt người tham gia, kết hợp phát lệnh tập trung về đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận cho 100% thanh niên nhận lệnh trực tiếp. Qua đó làm cơ sở cho thời gian sắp đến tổ chức huy động thanh niên lên trạm đăng ký NVQS lần đầu đạt 100% quân số, đồng thời làm cơ sở cho việc quản lý nắm chắc thực lực, tổ chức xét duyệt, tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ chính xác, công bằng đúng luật định.

Minh Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *