TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN CƠ SỞ

1. Tuyên truyền Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy.
2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) theo phương châm 4 tại chỗ.
3. Tuyên truyền cho người dân các kỹ năng PCCC và CNCH nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, đồng thời chủ động phối hợp với chính quyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả khi có cháy, nổ xảy ra bằng nhiều hình thức phù hợp với từng địa phương.
4. Tuyên truyền, hướng dẫn và huy động người dân trực tiếp tham gia vào các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả cháy, nổ trên địa bàn như diễn tập PCCC và CNCH, đánh giá rủi ro cháy nổ, các sự kiện liên quan.
5. Tuyên truyền biểu dương, nhân rộng những tổ chức, cá nhân tiêu biểu, những sáng kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả của địa phương, đơn vị, đồng thời phát hiện, đấu tranh kịp thời với những hành vi vi phạm pháp luật về PCCC và CNCH; biểu hiện chủ quan, thờ ơ, vô cảm đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả cháy, nổ; những hành vi tung tin không chính xác gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng.

Thu Thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *