TUYÊN TRUYỀN CHUYÊN ĐỀ VỀ CUỘC ĐỜI HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Thực hiện Chương trình Công tác năm 2021 của Mặt trận và các Hội đoàn thể phường. Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Sáng ngày 8/4/2021, tại Hội trường UBND phường; Mặt trận và các Hội đoàn thể phường tổ chức Hội nghị tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua hoạt động nhằm nâng cao hiểu biết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tìm hiểu những giá trị sâu sắc trong Di chúc của Người, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên, viên chức, trong toàn phường. Từ đó tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người./.

-Đoàn phường-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *