TUYÊN DƯƠNG THANH NIÊN TIÊU BIỂU 2017 – 2020

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 của Đoàn phường Thanh Khê Tây. Nhằm kịp thời động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như trong hoạt động giai đoan 2017 – 2020.

Ngày 6 tháng 6 năm 2020, tại Hội nghị Tổng kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đoàn phường lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đoàn phường đã tham mưu Quận đoàn và UBND phường tặng giấy khen các tập thể và cá nhân. Đoàn phường tuyên dương 5 cá nhân xuất sắc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2020.