TUỔI TRẺ THANH KHÊ TÂY “PHỦ XANH” TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ, ĐẨY MẠNH ĐỀ ÁN 06/CP

Nhằm thể hiện sự quyết tâm trong công tác chuyển đổi số và cũng chính là mang lại những tiện ích, tiện lợi cho người dân trong chuyển đổi số và thay đổi thói quen khi giao dịch với chính quyền từ thủ công sang môi trường điện tử để đảm bảo nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm chi phí, công khai minh bạch và thuận lợi trong việc giám sát.

Đoàn Thanh niên phối hợp cùng Công an phường Thanh Khê Tây, đồng hành, hỗ trợ và tuyên truyền người dân đẩy mạnh thực hiện Đề án 06/CP, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Tổ công nghệ số cùng các chiến sĩ cảnh sát  khu vực, tổ dân phố “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng nhân khẩu” cố gắng hết sức hỗ trợ nhân dân.

Hoạt động tuyên truyền về định danh điện tử, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VneID là một trong những nội dung quan trọng nhằm cung cấp kiến thức và hỗ trợ người dân tiếp cận, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06).

Văn Nên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *