TRIỂN KHAI TUẦN LỄ DINH DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN, KẾT HỢP CHIẾN DỊCH BỔ SUNG VITAMIN A, CÂN – ĐO TRẺ ĐỢT 1 NĂM 2023

Thực hiện kế hoạch số 467 /KH- TTYT  ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Trung tâm y tế quận Thanh Khê  về việc triển khai Chiến dịch bổ sung Vitamin A đợt 1 và cân – đo trẻ năm 2023;

Với mục đích góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em thông qua bổ sung Vitamin A liều cao; Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi phục vụ cho việc theo dõi và can thiệp nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em;

Từ ngày 06/6/2023 đến 10/6/2023, Trạm y tế phường Thanh Khê Tây tổ chức triển khai tuần lễ Dinh dưỡng và phát triển, kết hợp chiến dịch bổ sung vitamin A, cân – đo trẻ đợt 1 năm 2023.

Thông qua chiến dịch, nhằm tăng cường công tác truyền thông giáo dục về chăm sóc dinh dưỡng, phòng chống suy dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ và người chăm sóc trẻ; đồng thời lồng ghép các nội dung truyền thông về nuôi con bằng sữa mẹ theo hướng dẫn tại Công văn số 5597/ BYT- BMTE ngày  14/7/2021 của Bộ Y tế.

Qua đợt triển khai, Trạm y tế phường đã nhỏ vitamin A cho 480/488 trẻ, đạt tỷ lệ 98%.

Văn Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *