TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DIỄN TẬP CHIẾN ĐẤU TRONG KHU VỰC PHÒNG THỦ NĂM 2022

Thực hiện kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 18/3/2022 của Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê về Diễn tập chiến đấu phường Thanh Khê Tây trong khu vực phòng thủ năm 2022. Chiều ngày 04/5/2022 đồng chí Lê Văn Cương – QUV, Bí thư Đảng ủy phường, kiêm trưởng Ban Tổ chức diễn tập chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ phường năm 2022. Tại hội nghị đồng chí chủ trì đã quán triệt nghiêm túc, sâu sắc các văn bản chỉ đạo của cấp trên, nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ của phường, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp uỷ Đảng và chính quyền, làm công tác chuẩn bị diễn tập đầy đủ, chu đáo, chặt chẽ, toàn diện, sát với tình hình thực tế của địa phương và yêu cầu các ban, cac ngành tham gia diễn tập đúng, đủ thành phần, ngay từ bây giờ tập trung xây dựng hoàn thiện các văn kiện. Quá trình diễn tập sắp đến không làm ảnh hưởng đến các hoạt động thường xuyên của địa phương và nhân dân; không phô trương, hình thức; chấp hành nghiêm chế độ bảo mật và các quy định bảo đảm an toàn trong quá trình chuẩn bị và tổ chức diễn tập.

Tại cuộc họp đồng chí chủ trì nhấn mạnh qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; quản lý, điều hành của chính quyền; năng lực tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban ngành, đoàn thể; trình độ SSCĐ, tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương sang thời chiến; công tác tham mưu xử trí tình huống trong chiến đấu phòng thủ và thông qua diễn tập bổ sung, hoàn thiện văn kiện chiến đấu phòng thủ, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cho cán bộ và nhân dân địa phương.

Minh Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *