TRAO DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ CHO ĐẢNG

Thực hiện Chương trình Công tác năm 2020. Căn cứ Chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận đoàn Thanh Khê. Nhằm giới thiệu cho Đảng những nhân tố tích cực, ưu tú của Đoàn phường. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đoàn phường Thanh Khê Tây đã trao danh sách Đoàn viên ưu tú năm 2020 cho Đảng xem xét theo dõi bồi dưỡng để tạo điều kiện cho các đồng chí đoàn viên phấn đấu trưởng thành.

Đoàn phường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *