TỔNG KẾT PHONG TRÀO “THI ĐUA YÊU NƯỚC”, “TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC” NĂM 2021 VÀ PHÁT ĐỘNG THI ĐUA NĂM 2022

Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy, ngày 31/12/2021 UBND phường Thanh Khê Tây tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Thi đua yêu nước”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2021 và phát động thi đua năm 2022, nhằm đánh giá những kết quả hoạt động phong trào và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích tốt trong năm 2021, đồng thời rút ra những kinh nghiệm thực tiễn, đề ra những biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch KTXH-QPAN năm 2022.

Về tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo quận, các phòng QLNN quận, các Đội Tham mưu Tổng hợp và Đội Xây dựng phong trào Công an quận; các đơn vị đóng chân trên địa bàn; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMT và các tổ chức chính trị, các tổ chức xã hội, cùng toàn thể CBCC cơ quan phường, cán bộ thuộc 17 khu dân cư trên địa bàn, với hơn 130 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong 02 phong trào thi đua năm 2021.

Phần nội dung báo cáo tổng kết của 02 phong trào thi đua sẽ không đọc trước hội nghị, mà toàn thể hội nghị được xem trình chiếu video để thấy rõ kết quả thực hiện của 02 phong trào thi đua trong năm 2021, đây là điểm mới nổi bật trong công tác tổ chức hội nghị.

Phần tham luận của 02 phong trào là Bà Nguyễn Thị Hương – Tổ trưởng TDP 55 báo cáo tham luận về TDP tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, công tác được giao cho TDP năm 2021. Và ông Bùi Duy Khánh – Bí thư Đoàn TNCSHCM phường báo cáo tham luận về việc tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia các chương trình hoạt động của Đoàn trong tham gia phòng chống dịch, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021.

Sự lãnh đạo của Đảng ủy phường trong năm qua được chú trọng và quan tâm đúng mức trên mọi lĩnh vực hoạt động của Nhà nước. Sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng là yếu tố quan trọng, quyết định đến hiệu quả của phong trào thi đua. Đồng chí Lê Văn Cương –  Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường lên phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Lê Thị Nhật Diệu – Chủ tịch UBND phường tiếp thu ý kiến chỉ đạo và đã triển khai một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Tiếp theo, đồng chí Đinh Quang Tưởng, PCT UBND phường đã phát động phong trào thi đua năm 2022; và đã mời 17 ông bà Tổ trưởng TDP đại diện cho 17 khu dân cư có tên sau đây, lên ký cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022;  trước sự chứng kiến của các đ/c Lê Văn Cương – Bí thư Đảng ủy, đ/c Lê Thị Nhật Diệu – CT UBND phường, đ/c Lê Hoàng – CT UBMT phường và đ/c Đồng Phú Quý – Trưởng CA phường.

Qua phong trào thi đua yêu nước và phong trào TD.BVANTQ của địa phương chúng ta trong năm qua, đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu, làm hạt nhân trong phong trào thi đua; đ/c Ngô Văn Khôi – Văn phòng UBND phường đã công bố các Quyết định và điều hành khen thưởng, bế mạc hội nghị.

Văn Khôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *