TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG VỚI NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 12/11/2021 của UBND phường Thanh Khê Tây về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với Nhân dân trước kỳ họp thứ 4 của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng ngày 19 tháng 11 năm 2021, phường Thanh Khê Tây tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường với Nhân dân trên địa bàn phường; tham dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Cương, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Lê Thị Nhật Diệu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam và trưởng các hội đoàn thể phường; BCH Công an; công chức chuyên môn thuộc UBND phường; Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT 17 khu dân cư và Tổ trưởng tổ dân phố.

Tại Hội nghị, đồng chí lê Thị Nhật Diệu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường báo cáo tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn phường trong thời gian qua. Đồng thời, mời Thường trực UBND và bộ phận tham mưu có liên quan lên tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường.

Đồng chí Lê Thị Nhật Diệu – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND thông qua báo cáo

Nhân dân tham gia ý kiến

Đồng chí Đoàn Văn Giang – Phó Chủ tịch UBND phường tiếp thu và giải trình các ý kiến của nhân dân

Đồng chí Thân Văn Năm – Phó Trưởng Công an phường tiếp thu và giải trình các ý kiến của nhân dân

Đồng chí Mai Quốc Đạt – Công chức ĐCXD&MT  tiếp thu và giải trình các ý kiến của nhân dân

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Cương, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh: việc tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, người đứng đầu chính quyền luôn được Đảng ủy, UBND phường đặc biệt quan tâm, thông qua đối thoại giúp cấp ủy, chính quyền hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để kịp thời phát hiện những vấn đề còn vướng mắc phát sinh để giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những chủ trương, chính sách, quy định chưa phù hợp; tuyền truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ trương của cấp ủy, quy định của chính quyền địa phương; những thuận lợi khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất tư tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; kịp thời phát hiện những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và phát huy vai trò giám sát của nhân dân, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội.

Đồng chí Lê Văn Cương – Quận ủy viên – Bí thư Đảng ủy phát biểu

Trong thời gian đến, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường cũng mong muốn rằng Nhân dân trên địa bàn sẽ tiếp tục đồng thuận, ủng hộ, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục có những đóng góp, góp ý xây dựng phát triển cho phường nhà.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Nhật Diệu – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường trao đổi một số nội dung về các ý kiến, kiến nghị để nhân dân hiểu thêm; đặc biệt các ý kiến liên quan đến các dự án trên địa bàn phường. Đồng thời, ghi nhận kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết các ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền của UBND phường.

Thu Thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *