TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, THỰC HIỆN TỐT CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ VÀ QUẢN LÝ TỐT TRẬT TỰ XÂY DỰNG, AN TOÀN LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy phường năm 2022 và nhằm lãnh đạo, thực hiện tốt công tác quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động trên địa bàn phường; Chiều ngày 31/10/2022, Đảng ủy phường Thanh Khê Tây tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng tháng 10, đồng thời sơ kết 05 năm kết quả lãnh đạo, triển khai thực Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 01/11/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường lãnh đạo, quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động trên địa bàn thành phố”. Đồng chí Lê Văn Cương – QUV, Bí thư Đảng ủy, chủ trì hội nghị; cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng các đoàn thể chính trị – xã hội phường, cán bộ tham mưu giúp việc Đảng ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Sữ – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và đồng chí Đinh Quang Tưởng – ĐUV, Phó Chủ tịch UBND, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường thông qua các báo cáo đánh giá kết quả công tác tháng 10/2022 và kết quả 05 năm (2017-2022) triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy trên địa bàn phường. Các thành viên dự hội nghị đã cho nhiều ý kiến thảo luận, đánh giá trong đó nêu rõ những ưu điểm, kết quả đạt được trong lãnh đạo, thực hiện công tác tháng 10 cũng như 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; đồng thời tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm tháng 11, các tháng cuối năm 2022 và các giải pháp tiếp tục thực hiện đạt kết quả công tác quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động trên địa bàn phường trong thời gian đến.

Đồng chí Lê Văn Cương – QUV, Bí thư Đảng ủy phường, chủ trì hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Cương – QUV, Bí thư Đảng ủy phường đề nghị từng đồng chí trong Ban Chấp hành, Trưởng các đoàn thể tập trung rà soát, nỗ lực hoàn thành đạt kết quả tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại trong năm, góp phần cùng Đảng bộ phường phấn đấu giữ vững danh hiệu “Đảng bộ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2022”; đồng thời chỉ đạo UBND phường phát huy những kết quả đạt được, khắc phục các hạn chế, tồn tại thời gian qua, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 01/11/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy trong thời gian đến, trong đó chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra, xử lý nghiêm, đúng quy định các trường hợp cơi nới, xây dựng không phép, trái phép, sai phép, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của người dân; đặc biệt nâng cao năng lực và phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Tổ quản lý trật tự xây dựng để kịp thời phát hiện, báo cáo và xử lý nghiêm, không để xảy ra trường hợp xây dựng trái phép, không phép, mất an toàn lao động trên địa bàn phường.

                                                                                                                                         Phương Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *