TIẾP TỤC PHÁT HUY HƠN NỮA VAI TRÒ GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI, GÓP Ý XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN CỦA MẶT TRẬN TQVN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI, GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ PHƯỜNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

Thực hiện Quyết định số 1175-QĐ/QU ngày 13/7/2022 của Quận ủy Thanh Khê về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 và Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư đối với Đảng ủy phường Thanh Khê Tây, Chiều ngày 30/8/2022, Đoàn giám sát của Quận ủy do đồng chí Huỳnh Sơn Hải – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, Chủ tịch Mặt trận TQVN quận Thanh Khê làm Trưởng Đoàn, cùng các thành viên Đoàn giám sát đã có buổi làm việc với các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và Trưởng các đoàn thể chính trị – xã hội phường.

Sau khi nghe báo cáo tự giám sát kết quả lãnh đạo, triển khai thực hiện các Quy chế, Quy định, Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các ý kiến phát biểu của thành viên Đoàn giám sát và ý kiến giải trình của Đảng ủy, Trưởng các đoàn thể phường, Đoàn Giám sát cơ bản thống nhất với các nội dung báo cáo, giải trình, đồng thời đánh giá cao những ưu điểm, kết quả đạt được trong thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 nhưng Đảng ủy đã đưa vào Nghị quyết để lãnh đạo, có kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Quy chế, Quy định, nội dung có liên quan đến việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Kết quả từ tháng 6/2020 đến tháng 6/2022, Măt trận TQVN, các đoàn thể chính trị – xã hội phối hợp UBND phường thực hiện khá tốt các Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị, nổi bật đã tổ chức giám sát 02 chuyên đề, 03 buổi đối thoại trực tiếp, trực tuyến giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, 01 hội nghị phản biện lấy ý kiến nhân dân về nâng cấp, mở rộng kiệt hẻm… góp phần tích cực vào kết quả chung của phường; đồng thời Đoàn cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội chưa nhiều, chủ yếu giám sát các cơ quan, tổ chức, nội dung giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo Quyết định số 99 và Quy định số 124 của Ban Bí thư còn hạn chế.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Sơn Hải – Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận và đề nghị Đảng ủy, Mặt trận, các hội đoàn thể phường tiếp tục phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được, có biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra; đồng thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất và định hướng một số nội dung quan trọng để Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn các Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian đến và nhằm phát huy hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận TQVN, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị phường ngày càng vững mạnh.

                                                                                               Phương Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *