TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ

Ngày 22/8/2023, Chi bộ trường Mầm non Mẫu Đơn đã đón Đoàn Giám sát số 202 của Đảng uỷ phường Thanh Khê Tây về việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mớivà các văn bản của Quận ủy, Đảng ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW gắn với thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/6/2021 của Thành ủy về “Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Đề án 08-ĐA/QU ngày 19/12/2017 của BTV Quận ủy và Kế hoạch số 112-KH/ĐU ngày 26/02/2018 của Đảng ủy về thực hiện Đề án Cải cách hành chính trong Đảng tại Đảng bộ quận Thanh Khê”.

Qua nghiên cứu báo cáo tự giám sát và các hồ sơ tài liệu có liên quan, đồng chí Lê Văn Cương – Quận ủy viên, Bí thư Đảng uỷ phường, Trưởng đoàn giám sát thống nhất báo cáo tự giám sát của chi bộ, đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo các nội dung giám sát, những kết quả Chi bộ đã đạt được từ năm 2022 đến nay trong lãnh đạo, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) và các văn bản chỉ đạo của Quận ủy, Đảng ủy, nổi bật là Chi bộ đã chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt, đổi mới phương thức, nội dung sinh hoạt chuyên đề về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết TW4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương gắn với tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên các giá trị văn hóa nhân Tuần phim kỷ niệm 80 năm ĐỀ CƯƠNG VỀ VĂN HÓA VIỆT NAM và đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác, tinh thần đoàn kết, xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh; đã phát triển được 02 đảng viên mới; công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo theo Kế hoạch, đúng quy trình, hồ sơ theo quy định; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh với nhiều mô hình hiệu quả, được toàn thể đảng viên, CBGVNV, cha mẹ học sinh hưởng ứng: kết nối và tương tác với đảng viên, CBGVNV, cha mẹ học sinh qua các trang website, fanpage, zalo, email của trường; thực hiện hồ sơ điện tử, văn phòng, giáo án không giấy, thiết kế giáo án điện tử elearning; ứng dụng quét mã QR thanh toán tiền bán trú, học phí cho trẻ đạt tỷ lệ 70%… Đồng thời đồng chí đề nghị Chi ủy, Chi bộ tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục một số hạn chế Đoàn Giám sát chỉ ra, có Kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt hơn nữa công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, tăng cường củng cố, xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đinh Thị Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *