TIẾNG LOA THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN

Nhằm tuyên truyền kịp thời nội dung mới kể từ 12h00 ngày 22/7/2021, TP. Đà Nẵng, áp dụng bổ sung các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn địa bàn thành phố theo CV số 4537/UBND-KGVX ngày 22/7/2021 của UBND TP Đà Nẵng.
Đoàn Thanh niên phường đã ra quân tuyên truyền tại các kiệt hẻm trên địa bàn qua đó các bạn ĐVTN phường đã dùng xe chở theo các loa lưu động tuyên truyền nội dung công văn đến từng kiệt hẻm, khu dân cư để người dân nắm rõ hơn, nhằm chung tay tăng cường phòng chống dịch trên địa bàn phường.
-Đoàn phường-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *