THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tuyển lao động Việt Nam vào vị trí công việc dự kiến tuyển lao động nước ngoài làm việc tại Dự án nhà máy điện gió V1-2 (xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh)
————————————————-
👉 Số lượng 57 người, thông tin chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm Trà Vinh, địa chỉ: Số 542 Kiên Thị Nhẫn, phường 7, thành phố Trà Vinh; điện thoại: 0294.3854.128 hoặc 0294.3854.237
👉 Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/9/2021
👉 Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Dịch vụ việc làm Trà Vinh, địa chỉ: Số 542 Kiên Thị Nhẫn, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
👉 Thời gian phỏng vấn dự kiến: Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 04/10/2021
-Đoàn phường-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *