THANH KHÊ TÂY TUYÊN TRUYỀN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CÂY XANH ĐÔ THỊ

Hiện nay tình hình xâm hại cây xanh trên địa bàn phường Thanh Khê Tây liên tục xảy ra và có xu hướng ngày càng tăng; Việc người dân tự ý cắt hạ, nhổ bỏ cây xanh công cộng chưa có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp; Đây là một trong những hành vi bị cấm tại Điều 18, Chương IV về kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm cây xanh đô thị, trong quyết định 06/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 ban hành quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Quốc Đạt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *