THANH KHÊ TÂY TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ, TÀI KHOẢN CÔNG DÂN QUỐC GIA VÀ DỊCH VỤ CÔNG TẠI KHU DÂN CƯ

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2023 của UBND phường Thanh Khê Tây về việc xây dựng mô hình “Chính quyền đô thị thân thiện với Nhân dân”; Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2023 của UBND phường về việc tổ chức thực hiện chủ đề năm 2023 “Năm đẩy mạnh chuyển đổi số, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”; Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2023 của UBND phường về việc chuyển đổi số trên địa bàn phường năm 2023;

Trong vòng 02 tháng từ tháng 6 đến hết tháng 7/2023, UBND phối hợp Công an, Đoàn Thanh niên phường tổ chức chuỗi ngày tuyên truyền, hướng dẫn tạo tài khoản định danh điện tử, tài khoản công dân quốc gia và dịch vụ công trên địa bàn phường năm 2023.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng nhân khẩu” và khung thời gian ngoài giờ hành chính từ 18h30 – 22h00; UBND – Công an – Đoàn Thanh niên phường cùng Tổ công nghệ số cộng đồng đã đồng hành hỗ trợ, tạo sự thuận lợi cho người dân tiếp cận được các thông tin dịch vụ công cũng như đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh mức 2 và tài khoản công dân quốc gia.

Qua các đợt tuyên truyền, hướng dẫn, đã tạo thành công gần 2.500 tài khoản công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia và tạo thành công định danh điện tử cho 13.040/11.316 trường hợp, đạt 115% kế hoạch giao (trong đó đã kích hoạt 7.800 tài khoản). Ngoài ra, đã cấp phát 5000 tờ rơi đến các hộ dân về hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, tạo tài khoản công dân điện tử, hướng dẫn đăng ký dịch vụ chứng thực bản sao điện tử và hình thức khảo sát mức độ hài lòng đối với chất lượng dịch vụ hành chính công.

Thu Thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *