THANH KHÊ TÂY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2023 của UBND phường Thanh Khê Tây về việc tổ chức triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trên địa bàn phường.

Sáng ngày 23/02/2023, UBND phối hợp với UBMTTQVN phường tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Cương – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường; Đại diện lãnh đạo UBMT, các hội đoàn thể và toàn thể CBCC phường; Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT khu dân cư và 57 Tổ trưởng tổ dân phố.

Đồng chủ trì gồm đồng chí Lê Thị Nhật Diệu – Chủ Tịch UBND phường, đồng chí Lê Hoàng – Chủ tịch UBMTTQVN phường.

Sau hội nghị, UBND phường đã tiếp nhận biên bản hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của các khu dân cư, tổ dân phố, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan phường và nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

UBND phường đã tiến hành tổng hợp các ý kiến một cách trung thực, đầy đủ và khách quan. Theo kết quả tổng hợp, có 11 ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi):

Chương I có 01 ý kiến góp ý.

Chương VII có 04 ý kiến góp ý.

Chương IX có 03 ý kiến góp ý.

Chương XI có 01 ý kiến góp ý.

Chương XII có 01 ý kiến góp ý.

Chương XIII có 01 ý kiến góp ý.

Tất cả nội dung ý kiến góp ý được tổng hợp báo cáo UBND quận để có cơ sở báo cáo UBND thành phố góp ý vào Luật đất đai (sửa đổi).

Quốc Vương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *