THANH KHÊ TÂY TỔ CHỨC ĐOÀN KIỂM TRA CÁC ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM LỚP ĐỘC LẬP TƯ THỤC TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG

Để chuẩn bị năm học mới 2022 – 2023 được đảm bảo, an toàn, chất lượng cho môi trường học của trẻ; Phòng chống dịch Covid – 19; dịch sốt xuất huyết đang bùng phát.

Ngày 23/8/2022, UBND phường Thanh Khê Tây tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát, hướng dẫn 9 nhóm lớp độc lập tư thục và 7 nhóm dưới bảy trẻ trên địa bàn phường nhằm hướng dẫn củng cố lại hồ sơ sổ sách, cung cấp lương thực thực phẩm; an toàn lớp học và vệ sinh môi trường thông thoáng, diệt lăng quăng bọ gậy tránh dịch sốt xuất huyết. Qua kiểm tra, hướng dẫn, chủ các nhóm lớp đã tiếp thu, khắc phục những hạn chế mà đoàn kiểm tra chỉ ra để mang lại môi trường vui chơi và học tập của trẻ theo đúng quy định.

Tuyết Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *