THANH KHÊ TÂY SƠ KẾT 01 NĂM THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM TỔ CHỨC MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ

Sáng ngày 07/10/2022, được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND phường Thanh Khê Tây tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Bà Lê Thị Nhật Diệu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chủ trì hội nghị; Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Cương, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Thường trực UBND, UBMT phường; đại diện các ban, ngành, đoàn thể chính trị – xã hội phường, Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT khu dân cư, 57 Tổ trưởng tổ dân phố và đại diện các trường trên địa bàn phường.

Tại buổi Hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Giang – Phó Chủ tịch UBND phường thông qua báo cáo 01 năm thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Báo cáo đã đánh giá ưu điểm, thuận lợi của chính quyền đô thị mang lại và những khó khăn, vướng mắc, bất cập về thẩm quyền khi không còn HĐND quận và phường.

Trong thời gian thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 và Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ từ ngày 01/7/2021 đến nay bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định: Phát huy tính chủ động, thẩm quyền và chế độ trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan hành chính ở phường; Quy chế làm việc của UBND phường được xây dựng, ban hành đảm bảo theo quy định; Quyết định phân công nhiệm vụ cho Chủ tịch, Phó chủ tịch, công chức phường được kịp thời điều chỉnh theo đúng các quy định; Đảm bảo các nội dung công việc được triển khai thông suốt, hiệu quả, giải quyết kịp thời và phục vụ tốt các yêu cầu của tổ chức và người dân, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh; Tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng vị trí việc làm và xác định cơ cấu cán bộ công chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; Việc cải cách các thủ tục hành chính, nhất là việc chủ tịch UBND phường được ủy quyền cho công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu đối với chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận, được người dân ghi nhận; mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy với UBND phường, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội phường được kịp thời điều chỉnh, bổ sung, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quá trình điều hành, triển khai công việc khi thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại phường.

          Tham dự phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Cương, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy ghi nhận một số kết quả của UBND phường đã đạt trong 01 năm qua; đồng chí cũng đánh giá cao sự cố gắng, đồng lòng của cấp ủy, Ban CTMT khu dân cư, Ban điều hành TDP trong việc hoàn thành các chỉ tiêu  được giao. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm, đề nghị UBND phường tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện trong 3 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành tốt trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Lê Văn Cương, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Nhật Diệu – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới: thực hiện tốt QCDC ở cơ sở gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng ở cơ sở; thực hiện nghiêm nội dung phải công khai để Nhân dân biết, chú trọng công khai các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội,  kết quả giải quyết đơn thư, các chính sách an sinh xã hội, các khoản đóng góp của Nhân dân; Tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính. Đồng thời đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân; đẩy mạnh công tác truyên truyền, vận động; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân;…

Đồng chí Lê Thị Nhật Diệu – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

Thu Thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *