THANH KHÊ TÂY RA QUÂN THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH “TRỒNG RAU ĐÔ THỊ”

🌺🌺🌺Căn cứ kế hoạch phối hợp giữa UBND, UBMT và các Hội đoàn thể phường, Căn cứ kế hoạch số 212-KHLT của Đoàn Thanh niên – Hội Nông dân – Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận Thanh Khê, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, hỗ trợ cung ứng rau xanh sạch trong việc triển khai thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. 🌺🌺🌺
❤❤❤Sáng ngày 12/12/2021, Đoàn Thanh niên – Hội Phụ Nữ – Hội Nông dân tiến hành ra quân làm đất, làm luống chuẩn bị thực hiện thí điểm mô hình “Trồng rau đô thị” trên địa bàn phường.❤❤❤
Thông qua hoạt động nhằm Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên; thực hiện tốt thông điệp “3T” (Tiên phong, Tương trợ, Thích ứng) trong tham gia hỗ trợ các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế ở địa phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *