THĂM TẶNG QUÀ THANH NIÊN LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021.  Tối ngày 26.2 chi đoàn khu dân cư tổ chức thăm và tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ nhằm động viên tinh thần các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, thể hiện trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt là tổ chức Đoàn Thanh niên trong việc vận động thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ, làm tròn nghĩa vụ cao đẹp của mỗi thanh niên Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *