TẬP HUẤN ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT SỐ LIỆU NỀN “ MÔ HÌNH KHU DÂN CƯ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

Ngày 08/10/2021, UBND phường Thanh Khê Tây tổ chức trực tuyến Hội nghị Tập huấn điều tra, khảo sát số liệu nền “ Mô hình khu dân cư phát triển bền vững” trên địa bàn quận Thanh Khê.

Hội nghị có sự tham gia của các đơn vị: Trung tâm Phát triển sáng kiến cộng đồng và Môi trường (C&E), trung tâm Bảo tồn và phát triển Tài nguyên Nước (WARECOD), trung tâm nghiên cứu Môi trường và cộng đồng (CECR), phòng Tài nguyên Môi trường quận Thanh Khê, UBND phường Hòa Khê, UBND phường Thanh Khê Tây và các thành viên trong Nhóm điều hành “Khu dân cư phát triển bền vững” của 02 phường.

Tại buổi trao đổi, C&E đã trình bày về mục tiêu, bối cảnh của dự án “Chung tay hành động bảo vệ nguồn nước”, giới thiệu 6 hợp phần của dự án mà trong đó hợp phần số 6 về khu dân cư bền vững để từ đó tìm được sự tham gia và đóng góp từ các thành viên nhóm nòng cốt trong việc xây dựng mô hình khu dân cư bền vững.

Để có hiệu quả trong việc tìm hiểu hiện trạng và các vấn đề ô nhiễm môi trường, thì nhóm nòng cốt có vai trò quan trọng giúp dự án kết nối với chính quyền, các hộ gia đình, đại diện Urenco, đại diện doanh nghiệp. Chính vì thế, sự tham gia của các thành viên tổ điều hành và cộng đồng người dân là rất quan trọng để dự án được thành công, đóng góp cho mục tiêu xây dựng Đà Nẵng – thành phố môi trường.

Các buổi chia sẻ về dự án và tham vấn sẽ tiếp tục diễn ra đến cuối tháng 10 năm 2021

“Khu dân cư phát triển bền vững” là một trong những hợp phần chủ chốt trong Dự án: Chung tay bảo vệ nguồn nước” do USAID tài trợ, sáng kiến của CECR và các đối tác thực hiện. Mục tiêu là xây dựng mô hình khu dân cư bền vững với các tiêu chí phù hợp để làm nơi học tập chia sẻ kinh nghiệm nhân rộng và khuyến nghị chính sách liên quan ở các cấp.

Quốc Đạt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *