TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG ĐẤU TRANH BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, mạng xã hội, việc phát tán các quan điểm sai trái, thù địch trở nên rất dễ dàng, nhằm tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức và nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. Chiều ngày 11/8/2023, Đảng ủy phường Thanh Khê Tây tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề với nội dung “Hệ thống chính trị ở cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Về dự và báo cáo chuyên đề hội nghị có đồng chí Đoàn Xuân Hiếu – TUV, Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng; đại diện Ban Tuyên giáo Quận ủy. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Cương – QUV, Bí thư Đảng ủy phường; các Ủy viên BTV, BCH Đảng bộ; Thường trực UBND, UBMT, các đoàn thể CT-XH phường; BCH Công an, Quân sự; toàn thể CBCC; các đồng chí trong Chi ủy và toàn thể đảng viên Đảng bộ phường.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đoàn Xuân Hiếu – Báo cáo viên quán triệt một số nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, quan điểm lý luận và thực tiễn của Đảng về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam; những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội; hệ thống chính trị ở cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; đặc biệt đồng chí tập trung nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai thực hiện trong thời gian đến của hệ thống chính trị ở cơ sở, trước hết là vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong quán triệt, triển khai thực hiện, nhận diện, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, tích cực tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, lan tỏa thông tin tích cực, tạo lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Qua hội nghị, giúp cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị phường hiểu rõ, nắm chắc hơn về vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, lan tỏa rộng rãi các thông tin tích cực và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần cùng Đảng bộ phường tiếp tục lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị trong thời gian đến.

Phương Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *