SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III/2023

Phát huy hiệu quả đạt được trong đợt sinh hoạt chuyên đề Quý I, năm 2023 về Học tập và triển khai thực hiện Chuyên đề Chỉ thị 05 năm 2023 với hoạt động xem phim tư liệu tại Rạp Lê Độ- nhân Tuần phim kỷ niệm 80 năm ĐỀ CƯƠNG VỀ VĂN HÓA VIỆT NAM vô cùng thiết thực và ý nghĩa.

Với nội dung sinh hoạt Chuyên đề quý III: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diến biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng” và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới

Nhân dịp diễn ra Tuần phim kỷ niệm 165 năm Đà Nẵng kháng Pháp (1858 – 2023); 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh 02/9 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh thành phố Đà Nẵng, Chi bộ trường Mầm non Mẫu Đơn tổ chức cho tập thể cán bộ, đảng viên, GVNV tham gia xem phim về thời kỳ kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta, về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Buổi xem phim đã mang đến cho CBGVNV nhà trường cái nhìn về lịch sử đất nước, qua đó gợi nên lòng tự hào dân tộc trong mỗi cá nhân, là động lực để mỗi CBGVNV tu dưỡng rèn luyện bản thân, có những hành động thiết thực để phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc.

Đinh Thị Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *