SINH HOẠT CHỦ ĐỀ “TÔI – NGƯỜI ĐOÀN VIÊN TNCS HỒ CHÍ MINH”

Thực hiện Chương trình Công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đoàn phường. Nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên và hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục lâu dài, có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển của tổ chức Đoàn. Thực hiện nghiêm túc quy định sinh hoạt chi đoàn định kỳ theo Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn. Đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của chi đoàn trong mỗi giai đoạn theo hướng vừa đảm bảo sự hấp dẫn, gần gũi, vừa tăng cường tính đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi đoàn; tăng cường các hình thức liên kết, kết nối sinh hoạt giữa các chi đoàn.  Tối ngày 25/03/2021, các Chi đoàn 4A-4B-11 tổ chức sinh hoạt chủ đề “Tôi – Người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *