RA QUÂN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG THÁNG 6/2020

Thực hiện chương trình Công tác năm 2020. Đoàn phường tổ chức ra quân vệ sinh môi trường Biển hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6.