RA QUÂN THỰC HIỆN “CỔNG TRƯỜNG BÌNH YÊN”

Nhằm đảm bảo trật tự An toàn giao thông, trật tự vỉa hè, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và cảnh quan sư phạm nhà trường. Đồng thời giáo dục ý thức cho học sinh về “Vệ sinh an toàn thực phẩm” và chủ động ngăn chặn tình trạng ma túy xâm nhập học đường. Ngày 04/5/2022, UBND phường Thanh Khê Tây ban hành KH số 61/KH-UBND về việc ra quân lập lại trật tự trật tự vỉa hè, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường trước cổng Trường Tiểu học Dũng Sỹ Thanh Khê.

Qua đó, tập trung giải quyết dứt điểm trình trạng bán hàng rong, kinh doanh ăn, uống trước cổng Trường Tiểu học Dũng Sỹ Thanh Khê, đồng thời tổ chức lực lượng duy trì quản lý trật tự vỉa hè, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan sư phạm. Đối với nhà trường đã chủ động cam kết với từng phụ huynh học sinh về thực hiện chương trình Cổng trường bình yên.

Hình ảnh ra quân thực hiện “Cổng trường bình yên”

Nhật Diệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *