RA MẮT VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG; TẬP HUẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ, DỊCH VỤ CÔNG HÀNH CHÍNH

Sáng ngày 31/5/2022, được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND phường Thanh Khê Tây tổ chức Hội nghị ra mắt và triển khai nhiệm vụ tổ công nghệ số cộng đồng. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Văn Hưng, Trưởng phó Truyền thông – Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng; đồng chí Võ Thị Quỳnh Giao, chuyên viên Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng; đồng chí Nguyễn Ngọc Phước, chuyên viên Phòng Văn hóa Thông tin quận Thanh Khê. Về phía địa phương có đồng chí Lê Văn Cương, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy; đồng chí  Lê Thị Nhật Diệu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; đại diện các ban, ngành, đoàn thể chính trị – xã hội phường; Ban chỉ đạo chuyển đổi số; các đồng chí Tổ trưởng Tổ dân phố đồng thời là Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng cùng các thành viên trong Tổcông nghệ số cộng đồng.

Tại Hội nghị, UBND phường đã công bố Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2022 về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn phường Thanh Khê Tây; đồng thời triển khai nhiệm vụ cho 57 Tổ công nghệ số cộng đồng.

Trao Quyết định cho Tổ công nghệ số

Tại buổi Hội nghị, UBND phường đã lồng ghép tập huấn chuyển đổi số, dịch vụ công hành chính và cấp phát tờ rơi về các dịch vụ công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Qua buổi tập huấn, các thành viên trong Tổ công nghệ số cộng đồng cơ bản nắm bắt được một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian đến.

Đồng chí Võ Thị Quỳnh Giao, chuyên viên Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng – Báo cáo viên

Cấp phát tờ rơi cho người dân

Quan cảnh hội trường

 

Thu Thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *