QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI KỊP THỜI CÁC VĂN BẢN MỚI CỦA TRUNG ƯƠNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG ĐẾN CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN ĐỂ PHÒNG NGỪA VI PHẠM

Thực hiện Kế hoạch số 68-KH/QU ngày 19/9/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy, chiều 04/10/20 Đảng ủy phường Thanh Khê Tây tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 và Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đến các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ, Ủy viên UBKT, các đồng chí lãnh đạo UBMT và các hội đoàn phường, cán bộ tham mưu giúp việc Đảng ủy, các đồng chí là Bí thư/Phó Chi bộ trực thuộc. Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Minh – Phó Chủ nhiệm UBKT Quận uỷ; đồng chí Lê Văn Cương, Quận uỷ viên, Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Sữ – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ đã triển khai Kế hoạch số 90-KH/ĐU ngày 19/9/2022 của Đảng ủy, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 34-KL/TW và Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, Quy định số 69-QĐ/TW đã được xây dựng, bổ sung, đưa vào 4 điều mới (điều 30, điều 44, điều 45, điều 46); đồng thời trao đổi một số điểm mới về kỷ luật tổ chức đảng như: chỉ đạo ban hành thể chế, cơ chế, chính sách có nội dung trái quy định, chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, cài cắm lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ; không ban hành hoặc chậm ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng; vi phạm về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm về quy định an sinh xã hội và chính sách đối với người có công. Kết luận số 34-KL/TW về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 hướng tới 3 mục tiêu; 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp để các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Lê Văn Cương – Quận uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ đề nghị cấp ủy chi bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc phổ biến, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Kết luận số 34-KL/TW và Quy định số 69-QĐ/TW theo Kế hoạch của Đảng ủy để cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ biết, nắm được nội dung và nghiêm túc thực hiện, tích cực phòng ngừa không vi phạm kỷ luật của Đảng.

Thanh Thuỷ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *