PHƯỜNG THANH KHÊ TÂY TRIỂN KHAI ĐỐI CHIẾU NỢ CỦA TỔ VIÊN TỔ TIẾT KIỆM & VAY VỐN, PHÂN TÍCH NỢ HỘ VAY VỐN NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI.

Thực hiện Công văn số 65/CV-BCĐ ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng vay vốn NHCSXH năm 2021 và Công văn số 39/CV-BĐD ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Quận Thanh Khê về việc tổ chức triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng vay vốn năm 2021. Nhằm đánh giá thực trạng tín dụng chính sách đồng thời đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại các tổ TK&VV do các Hội Đoàn thể phường quản lý.

Vào ngày 28 /3/2021, tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường Thanh Khê Tây, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH quận Thanh Khê cùng với UBND phường và các Hội Đoàn thể nhận ủy thác đã tiến hành đối chiếu nợ của các khách hàng trên toàn phường. Qua thời gian làm việc tích cực của Cán bộ ngân hàng, Hội đoàn thể và đội ngũ Tổ trưởng Tổ TK&VV, phường Thanh Khê Tây đã đối chiếu được 33/33tổ, 1.344 hộ/ 1.384 hộ đạt 97,1%; Trong đó Hội LHPN đối chiếu được 15/15 tổ, 663/678 hộ vay (97,8%) Hội Nông dân đối chiếu được 8/8 tổ, 287/299 hộ (96%), Đoàn Thanh Niên đối chiếu được 4/4 tổ, 119/122 hộ (97,5%) và Hội Cựu Chiến Binh đối chiếu được 6/6 tổ, 275/285 hộ (96,5%).

Công tác đối chiếu nợ tại phường Thanh Khê Tây đã được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Giám đốc phòng giao dịch Thanh Khê, Lãnh đạo UBND phường và sự phối hợp tích cực của các Hội Đoàn thể nhận ủy thác đã đem lại kết quả nhất định, qua đối chiếu không xảy ra tình trạng xâm tiêu, chiếm dụng hay vay ké, người dân thực hiện sử dụng đồng vốn vay đúng mục đích./

– Minh Thúy –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *