PHỤ NỮ THANH KHÊ TÂY XÂY DỰNG MÔ HÌNH “ĐOẠN ĐƯỜNG TỰ QUẢN-TUYẾN PHỐ NỞ HOA”

Thực hiện phong trào ” Đoạn đường tự quản- Tuyến phố nở hoa” do Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Đà Nẵng phát động; Hội Liên hiệp phụ nữ phường Thanh Khê Tây đã triển khai phong trào đến các chi hội và xây dựng “Đoạn đường tự quản –Tuyến phố nở hoa”.

Mô hình “Đoạn đường tự quản -Tuyến phố nở hoa” được thực hiện tại K45A Dũng Sỹ Thanh Khê, thuộc chi hội phụ nữ số 9 và K239 Dũng Sỹ Thanh Khê, thuộc chi hội phụ nữ số 15.

Thông qua mô hình, chi hội vận động hội viên phụ nữ, người thân trong gia đình và nhân dân trong tổ dân phố thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, tích cực thu gom rác thải trong sinh hoạt và đổ rác đúng giờ, trồng cây xanh trước nhà theo đúng quy định, dọn vệ sinh thường xuyên, đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp.

Mô hình “Đoạn đường tự quản – Tuyến phố nở hoa” một trong những phong trào thiết thực, nhằm giúp cho hội viên phụ nữ và người dân dần thay đổi được nhận thức về vấn đề vệ sinh môi trường, có ý thức hơn trong việc gìn giữ môi trường, góp phần xây dựng “Thanh Khê – Quận môi trường”.

Minh Thúy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *