PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ TẠI PHƯỜNG THANH KHÊ TÂY

Xác định công tác Dân vận là một trong những yếu tố quyết định sự thành công trong mọi hoạt động của địa phương, Đảng ủy phường Thanh Khê Tây đã chủ trương lãnh đạo Khối dân vận, Mặt trận, các Đoàn thể chính trị – xã hội từ phường đến khu dân cư chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục để người dân biết, hiểu đúng và đủ về trách nhiệm, quyền lợi của tổ chức, công dân, tạo sự đồng thuận từ nhận thức đến hành động, góp phần cùng Đảng, chính quyền phường phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022.

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chủ đề năm 2022 của Quận ủy Thanh Khê “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh gắn với phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội” và các Đề án lớn của quận như: Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”, “Xây dựng Thanh Khê – Quận môi trường”, “Đề án nâng cấp, mở rộng kiệt, hẻm”, mô hình kiệt, hẻm “An toàn văn minh sạch đẹp”… Với quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy: “Cán bộ, đảng viên là lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào để tuyên truyền, vận động và thuyết phục Nhân dân chung sức thực hiện”. Do vậy, khi các chủ trương, đề án lớn của quận, thành phố triển khai, cùng các thủ tục mang tính chất quy định, Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo Khối Dân vận Đảng ủy thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và vận động người dân tích cực tham gia, hưởng ứng như: Triển khai rà soát nâng cấp và mở rộng 03 kiệt, hẻm trên địa bàn phường trong năm 2022, xây dựng 03 tuyến kiệt theo mô hình kiệt, hẻm “An toàn văn minh sạch đẹp”… đặc biệt là vận động nhân dân thực hiện chủ trương của UBND thành phố về xây dựng Tuyến cống thoát nước tại khu vực Khe Cạn nhằm giải quyết vấn đề ngập lụt và ô nhiễm môi trường sống của người dân mỗi khi mùa mưa đến.

Để thực hiện tốt chủ trương về Tuyến cống Khe Cạn, Đảng ủy đã chỉ đạo UBND phối hợp với Khối Dân vận Đảng ủy tiến hành họp dân, triển khai nội dung các chương trình đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong khu vực có liên quan. Đồng thời phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Khối Dân vận, Mặt trận và các Đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng, thực hiện tốt các chủ trương của chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, để thực hiện có kết quả các công trình, dự án trọng điểm, chủ trương của thành phố và quận về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, Đảng ủy đã lãnh đạo Khối Dân vận làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục bằng những mô hình “Dân vận khéo” của Mặt trận và các hội đoàn thể, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, đồng thời phát huy vai trò chủ thể của người dân trong việc hưởng ứng thực hiện. Kết quả từ đầu năm 2022 đến nay, qua các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, hội nghị phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội để lấy ý kiến cộng đồng khu dân cư về cải tạo, mở rộng các kiệt hẻm trên địa bàn (kiệt 19 Phú Lộc 10, kiệt 211A, 211B, 211C Dũng Sĩ Thanh Khê), xây dựng 02 tuyến đường Văn minh – Kiểu mẫu (Yên Khê 1 và Yên Khê 2) và 03 tuyến kiệt theo mô hình “Kiệt hẻm an toàn – văn minh – sạch đẹp” (Kiệt 239 Dũng Sĩ Thanh Khê, Kiệt 18 Phùng Hưng và Kiệt 46 Dũng Sĩ Thanh Khê). Ngoài ra, Khối Dân vận phường cũng đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào “Ngày Chủ nhật xanh – sạch – đẹp”, mô hình “Tổ liên gia Phòng cháy chữa cháy”, công tác an sinh xã hội, phòng chống dịch sốt xuất huyết, tiêm vắc-xin phòng Covid-19, chuyển đổi số trên địa bàn phường…

Phát huy những kết quả bước đầu đã đạt được trong thời gian qua, với quyết tâm cao, Khối Dân vận phường dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy sẽ tiếp tục tập trung thực hiện Chủ đề công tác năm 2022 của Quận ủy Thanh Khê, các đề án lớn của Quận và Thành phố bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả hơn nữa. Trong đó tiếp tục phát huy vai trò của từng thành viên Khối, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, duy trì và nhân rộng các mô hình mới, thiết thực về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp, văn minh để nhân dân hiểu, hưởng ứng, thực hiện, kết hợp các biện pháp tăng cường việc nhắc nhở, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm nếu nhiều lần tái phạm nhằm thực hiện tốt các đề án, chủ trương của Thành phố, Quận, xây dựng phường Thanh Khê Tây ngày càng an toàn, văn minh, sạch đẹp và phát triển.

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động và phối hợp hoạt động của Khối dân vận Đảng ủy phường

                                                 Lễ công bố quy hoạch Tuyến cống thoát nước Khe Cạn và niềm vui của niềm vui, tấm lòng của cán bộ KDC 4B, vợ chồng bà Đinh Thị Thơm – Tổ 27 khi mang nước chanh đá, mì quảng… đến cho anh em đang thi công Tuyến cống

Các hội nghị lấy ý kiến nhân dân về nâng cấp, mở rộng kiệt hẻm; phát động ra quân “Ngày Chủ nhật xanh – sạch – đẹp”, xây dựng tuyến đường “Văn minh – Kiểu mẫu”, kiệt hẻm “An toàn – văn minh – sạch đẹp”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *