PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Sáng ngày 27/4/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Khê Tây tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội “ Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 – 2023”.

Dự hội nghị có ông Phạm Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận TQVN quận; Ông Lê Văn Cương, Quận Ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Bà Lê Thị Nhật Diệu, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND; Các tổ chức chính trị xã hội; Cấp ủy Chi bộ; Ban CTMT khu dân cư cùng các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư đã trở thành ngày hội của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường. Qua 20 năm thực hiện ngày hội ở địa phương đã có 19 lượt khu dân cư làm điểm cấp thành phố, cấp phường; 16 lượt hộ nghèo được hỗ trợ xây mới nhà Đại đoàn kết; 80 hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà; 250 hộ được hỗ trợ vốn, phương tiện sinh kế; 2500 cháu con hộ nghèo được hỗ trợ học bỗng và đồ dùng học tâp; 1520 hộ gia đình văn hóa được biểu dương, khen thưởng; 2540 lượt hộ nhận quà trong ngày hội với số tiền 900 triệu đồng. Phối hợp cùng các tổ chức thành viên phát động đoàn viên, hội viên và Nhân dân ở khu dân cư tổ chức vệ sinh môi trường thu gom rác thải; vệ sinh an toàn thực phẩm; vận động Nhân dân đảm bảo an  ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo cảnh quan sáng, xanh, đẹp trong khu dân cư.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Văn Cương, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong 20 năm tổ chức Ngày hội “ Đại đoàn kết toàn dân tộc”, khẳng định Ngày hội Đại đoàn kết do Mặt trận chủ công đã dần đi vào quy cũ, đảm bảo trang trọng cả phần lễ và phần hội. Đồng thời đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trong thời gian tới tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và duy trì việc tổ chức  ngày hội Đại đoàn kết hàng năm ở khu dân cư nhằm phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân về nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy sự năng động, sáng tạo của Ban công tác Mặt trận trong việc đổi mới nội dung, hình thức tổ chức ngày hội sát với tình hình thực tế của khu dân cư, tạo khí thế vui tươi để thu hút sự tham gia của Nhân dân và đảm bảo an toàn, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

Có thể nói ngày hội là nơi quyền làm chủ của mỗi người dân được thể hiện một cách đầy đủ, thực chất và đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc. Từ đó lôi cuốn Nhân dân tham gia mạnh mẽ các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ, các tổ chức thành viên phát động. Kết quả lớn nhất của Ngày hội không những để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy mọi nguồn lực sáng tạo, đóng góp tích cực của Nhân dân trong xây dựng khu dân cư giàu đẹp mà còn giúp các tổ chức Đảng thực hiện nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới. 

Dịp này, Hội nghị đã khen thưởng 06 tập thể và 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức thực hiện 20 năm Ngày hội “ Đại đoàn kết toàn dân tộc”, giai đoạn 2003 – 2023.

Hương Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *