PHÁT HUY HƠN VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẢNG VIÊN TRONG THAM GIA NGHIÊN CỨU, TÌM HIỂU CÁC CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

Nhằm tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng thời tạo không khí phấn khởi, khơi dậy phong trào thi đua tìm hiểu Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trong toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn phường, Đảng ủy đã tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”. Qua 07 ngày tổ chức, đã thu hút 1.074 lượt thí sinh tham gia dự thi, trong đó có 04 tập thể có số lượng thí sinh tham gia nhiều và và 10 cá nhân có kết quả thi cao được Ban Tổ chức chấm chọn.

Đ/c Nguyễn Tiến Sữ – PBT Thường trực Đảng ủy thông báo kết “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”

Để tổng kết và trao giải, Sáng ngày 07/9/2022, Đảng ủy phường Thanh Khê Tây tổ chức Hội nghị với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – QUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Quận ủy; đồng chí Phan Minh Thắng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; đồng chí Lê Văn Cương – QUV, Bí thư Đảng ủy phường; các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng các đoàn thể chính trị – xã hội phường; cán bộ tham mưu giúp việc và Chi ủy 24 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cùng với 14 tập thể, cá nhân đạt giải trong cuộc thi.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy phường trao thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt giải trong cuộc thi

Qua cuộc thi đã tạo sự chuyển biến và đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hơn hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, công tác chuyển đổi số trên địa bàn và nâng cao hơn nhận thức, hiểu biết của các tầng lớp Nhân dân về sự đổi mới, hoàn thiện các thể chế, chính sách, nâng cao công tác quản lý và sử dụng đất, hiệu quả kinh tế tập thể, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đặc biệt là tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, từ đó vận dụng linh hoạt, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, góp phần tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị phường ngày càng vững mạnh.

Phương Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *