PHÁT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Sáng ngày 09/02/2023, Đảng ủy phường Thanh Khê Tây tổ chức phát động tham gia “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023”, nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. Tham dự buổi phát động có đồng chí Nguyễn Hồng Đức – Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy; đồng chí Lê Văn Cương – QUV, Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Sữ – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và các đồng chí là Trưởng các đoàn thể chính trị – xã hội  phường; cán bộ tham mưu, giúp việc Đảng ủy và Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.

Phát biểu tại buổi phát động, đồng chí Nguyễn Tiến Sữ đã khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; đồng thời nêu rõ về mục đích, đối tượng, quy mô tổ chức, thể loại, thời gian diễn ra Cuộc thi… để các Chi bộ nắm bắt kịp thời, chính xác thông tin, có thời gian chuẩn bị chu đáo hơn về nội dung và đối tượng tham gia dự thi.

Kết luận buổi phát động, Thường trực Đảng ủy đề nghị lãnh đạo Mặt trận, đoàn thể và Chi ủy các chi bộ phát huy những ưu điểm đạt được trong 02 Cuộc thi viết chính luận năm 2021, 2022; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò, trách nhiệm, khuyến khích đông đảo các cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, giáo viên, hội viên, đoàn viên, thanh niên, người lao động trên địa bàn phường tham gia. Qua đó nâng cao hơn nữa về số lượng và chất lượng các tác phẩm dự thi chính luận năm 2023, góp phần triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, củng cố niềm tin, đoàn kết xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ; đồng thời tích cực tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao hơn kết quả thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị trong thời gian đến.

                                                                                                Phương Lâm 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *