NGHỊ ĐỊNH 56/2012/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP TRONG VIỆC BẢO ĐẢM CHO CÁC CẤP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Thu Thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *