NGÀY ĐOÀN VIÊN NĂM 2020

Căn cứ Kế hoạch số 77-KH/ĐTN ngày 23 tháng 02 năm 2020 của Ban Thường vụ Đoàn phường Thanh Khê Tây về tổ chức các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2020; Căn cứ Kế hoạch số 111-KH/ĐTN ngày 11 tháng 03 năm 2020 của Ban Thường vụ Quận Đoàn Thanh Khê về việc tổ chức “Ngày đoàn viên” năm 2020 với chủ đề “Tuổi trẻ Thanh Khê chung tay phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid – 19”.

Ngày 21/3/2020, Ban Thường vụ Đoàn phường  tổ chức “Ngày đoàn viên” năm 2020 với chủ đề “Tuổi trẻ Thanh Khê Tây cùng chung tay phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra” với 02 nội dung:

– Ra quân vệ sinh môi trường tại tuyến đường Thanh niên tự quản.

– Hỗ trợ hướng dẫn thủ tục hành chính và trả hồ sơ tại nhà cho công dân