NÂNG CAO NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN

Xác định việc nâng cao năng lực, trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên, đặc biệt là trong lực lượng đoàn viên thanh niên có ý nghĩa quan trọng trong công tác hội nhập quốc tế. Vì vậy, thời gian vừa qua Đoàn Thanh niên – Hội Liên hiệp Thanh niên đã tích cực đẩy mạnh việc triển khai và tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực tiếng Anh cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trên toàn phường.

Ban Thường vụ Đoàn phường đã đã triển khai kế hoạch nhằm cụ thể hoá và từng bước nâng cao chất lượng và học ngoại ngữ cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện. Thường xuyên phổ biến, tuyên truyền cho cán bộ, ĐVTN về phong trào học tập ngoại ngữ, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong đoàn viên, thanh niên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, sử dụng ngoại ngữ trong giai đoạn hiện nay; xây dựng các mô hình, điển hình về học tập ngoại ngữ.

Bên cạnh đó, nhân kỷ niệm 60 năm truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển, Ngày 21 tháng 10 năm 2021, Đoàn phường đã chỉ đạo CLB ngoại ngữ tổ chức sinh hoạt chuyên đề “60 YEARS OF HO CHI MINH ROAD ON THE SEA”. Thông qua hoạt động nhằm nâng cao năng lực tiếng Anh cho đoàn viên, thanh niên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *