NÂNG CAO HƠN CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA CHI BỘ ĐỂ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ

Chiều ngày 16/11/2022, Đảng ủy phường Thanh Khê Tây tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/UBKTQU ngày 30/9/2022 của UBKT Quận ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của Chi bộ nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và nâng cao hơn kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Cương – QUV, Bí thư Đảng ủy phường; cùng các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy; Trưởng các đoàn thể chính trị – xã hội phường, cán bộ tham mưu giúp việc Đảng ủy và 24 đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Sữ – Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy đã quán triệt, triển khai 05 nhiệm vụ cơ bản của Chi ủy, Chi bộ trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và 29 biểu mẫu kèm theo trong Hướng dẫn số 01-HD/UBKTQU ngày 30/9/2022 của UBKT Quận ủy; trong đó nhấn mạnh Cấp ủy chi bộ phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong chi bộ; đồng chí Chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động tham mưu Cấp ủy triển khai thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát đầu năm chi bộ đã đề ra; đồng thời, tích cực nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, nắm vững các bước tiến hành theo quy trình để tham mưu Cấp ủy, Chi bộ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật Đảng đối với đảng viên hoặc chuyển cấp ủy cấp trên giải quyết theo thẩm quyền (nếu có).

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Tiến Sữ – Phó Bí thư Thường trực, đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cũng đã quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch của quận và phường liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng như: Kế hoạch số 67-KH/QU ngày 15/8/2022, Kế hoạch số 69-KH/QU ngày 26/9/2022 của Quận ủy và Kế hoạch số 97-KH/ĐU, Kế hoạch số 99-KH/ĐU ngày 16/11/2022 của Đảng ủy về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 06/7/2021 của Thành ủy và Nghị quyết số 05-NQ/QU ngày 13/6/2019 của Quận ủy; về thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát Đảng đến năm 2030. Qua các nội dung quán triệt, triển khai thực hiện các Kế hoạch, Hướng dẫn của Quận ủy, UBKT Quận ủy và của Đảng ủy đã giúp cho các Chi bộ nhận thức đúng và đầy đủ hơn về ý nghĩa, vai trò, vị trí quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; trong đó chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và chuyên đề của Chi bộ đóng vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần trực tiếp, quyết định việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cũng tại hội nghị, Thường trực Đảng ủy đã triển khai, hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân năm 2022; cơ bản thực hiện theo Hướng dẫn số 10-HD/QU ngày 06/12/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy, trong đó chú trọng một số điểm mới, điểm cần lưu ý tại Công văn số 723-CV/QU ngày 08/11/2022 của Quận ủy và Công văn số 329-CV/QU ngày 15/11/2022 của Đảng ủy để các Bí thư chi bộ, đặc biệt các đồng chí mới nhận nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025 nắm vững, triển khai thực hiện; đồng thời quán triệt các chi bộ, đảng viên nghiêm túc tự soi, tự sửa, chú trọng việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm năm trước đã chỉ ra và đề ra các giải pháp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian đến, góp phần tích cực xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phường ngày càng vững mạnh.

                                                                                                                                                       Phương Lâm 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *