NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG, PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN LÀ NHIỆM VỤ TRỌNG YẾU VÀ THƯỜNG XUYÊN

Nhằm tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, đặc biệt thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên theo Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương; Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 16/8/2022 của Thành ủy về “Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và Đề án số 03-ĐA/TU ngày 16/8/2022 của Thành ủy”; Kế hoạch số 71-KH/QU ngày 28/10/2022 của Quận ủy và Nghị quyết số 60-NQ/ĐU ngày 30/12/2022 của Đảng ủy về “Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023”, sáng ngày 09/02/2023, Đảng ủy phường Thanh Khê Tây tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch và giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới năm 2023.

Về dự và phát biểu với hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Đức – Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy; đồng chí Lê Văn Cương – QUV, Bí thư Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Tiến Sữ – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đồng chủ trì hội nghị; cùng tham dự  có các đồng chí là Trưởng các đoàn thể chính trị – xã hội phường, cán bộ tham mưu giúp việc Đảng ủy và Bí thư 24 chi bộ trực thuộc.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Sữ đã thay mặt Thường trực Đảng ủy thông qua dự thảo Kế hoạch phát triển đảng viên và Kế hoạch tổ chức Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” năm 2023; các đại biểu hội nghị đã tích cực tham gia thảo luận, góp ý, nêu các khó khăn, vướng mắc, kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác phát triển đảng viên mới nói riêng; đồng thời đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt hơn công tác Đảng trong thời gian đến.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Cương – QUV, Bí thư Đảng ủy phường đã cảm ơn những ý kiến phát biểu, hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng của đồng chí Nguyễn Hồng Đức – Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy; ghi nhận sự tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực, vượt khó của tập thể Ban Chấp hành, Mặt trận, đoàn thể và các chi bộ, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng nói riêng, đặc biệt công tác phát triển đảng viên mới của Đảng bộ phường đạt kết quả cao trong 02 năm 2021 và 2022. Đảng ủy sẽ tiếp tục tổng hợp, rà soát lại nguồn để giao chỉ tiêu phát triển đảng các chi bộ cho phù hợp; đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Chi ủy các chi bộ phát huy những kết quả đạt được, tích cực nghiên cứu, tham gia giao lưu, học hỏi để Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” của Đảng tổ chức đạt kết quả; tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên; phối hợp chặt chẽ với các hội đoàn thể phường để xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phân công theo dõi, giúp đỡ các quần chúng ưu tú ngay từ đầu năm để phấn đấu thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chỉ tiêu phát triển đảng viên theo Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCH Trung ương, Chương trình hành động của Thành ủy, các Kế hoạch, Nghị quyết của Quận ủy và Đảng ủy phường về “Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023”.

 

                                                                                               Phương Lâm 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *