MỘT KỲ ĐẠI HỘI CHI BỘ THÀNH CÔNG VÀ NHIỀU DẤU ẤN

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Thành ủy, Quận ủy và Đảng ủy phường về hướng dẫn đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022-2025, với ý nghĩa quan trọng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Chi ủy (Bí thư, Phó Bí thư) trong nhiệm kỳ; đồng thời bầu Chi ủy, Bí thư và Phó bí thư để lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ nhiệm kỳ mới. Sau gần hai tháng Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm việc với Chi ủy các chi bộ; phát huy vai trò, trách nhiệm từng Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy trong theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ, tham dự đại hội tại các chi bộ được phân công phụ trách; sự nỗ lực của cán bộ tham mưu giúp việc Đảng ủy, Chi ủy các chi bộ trong hướng dẫn, chuẩn bị và kiểm duyệt hồ sơ đại hội; đặc biệt là sự quan tâm về dự, tặng hoa khích lệ, chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, Đảng ủy phường. Kết quả, từ đại hội Chi bộ điểm ngày 15/7/2022 đến ngày 28/8/2022, 24/24 chi bộ trực thuộc Đảng ủy đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.

Để đánh giá đúng và phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế trong quá trình lãnh đạo, triển khai thực hiện, Sáng ngày 07/9/2022, Đảng ủy phường Thanh Khê Tây tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm công tác lãnh đạo đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – QUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Quận ủy; đồng chí Phan Minh Thắng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; đồng chí Lê Văn Cương – QUV, Bí thư Đảng ủy phường; các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng các đoàn thể chính trị – xã hội phường; cán bộ tham mưu giúp việc và Chi ủy 24 chi bộ trực thuộc Đảng ủy.

Qua báo cáo tổng kết và ý kiến thảo luận, đánh giá của các Ủy viên Ban Chấp hành, Chi ủy các chi bộ trực thuộc, mặc dù vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhưng Hội nghị đã đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy sát sao, kịp thời, hiệu quả, xem đây là Kỳ đại hội thành công, đạt được mục đích, yêu cầu và tiến độ để ra và có nhiều dấu ấn so với các kỳ đại hội trước. Thể hiện rõ qua các văn kiện trình đại hội đảm bảo chất lượng, đánh giá đúng những ưu, khuyết điểm trên các lĩnh vực, là căn cứ để thảo luận và đề ra các giải pháp, chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2022-2025; công tác bầu cử nhân sự Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư đảm bảo dân chủ, đúng số lượng, cơ cấu dự kiến và  đảm bảo quy định, quy chế bầu cử trong Đảng, trong đó có 23/24 Chi bộ bầu Chi ủy 03 đồng chí, 01 Chi bộ bầu Bí thư và Phó bí thư, 53/71 đồng chí tái cử, 18 đồng chí lần đầu tham gia Chi ủy. Đặc biệt, công tác trang trí, huy hiệu đại hội và bản tên đại biểu khách mời được các chi bộ chú trọng, thể hiện tính trang nghiêm của đại hội; tỷ lệ Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên khóa mới là nữ và trẻ hóa được nâng lên; một số chi bộ đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong đại hội như xây dựng báo cáo tham luận, trình bày Đề án nhân sự Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới bằng video, hình ảnh sinh động, dễ hiểu và dễ theo dõi; đồng thời có khẩu hiệu đại hội làm kim chỉ nam cho hoạt động của chi bộ nhiệm kỳ mới… góp phần vào thành công chung của kỳ đại hội.

Lãnh đạo thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ năm 2022, là bước khởi đầu quan trọng, giúp các chi bộ phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đề ra, đồng thời cũng là cơ sở để Đảng ủy nắm chắc tình hình tổ chức và hoạt động của từng chi bộ, từ đó có các giải pháp hữu hiệu, phù hợp nhằm củng cố, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, xây dựng Đảng bộ phường ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phương Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *